บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ร้านค้า สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

 
 
ทางสำนักงานมีบุคลากรซึ่งมีความชำนาญในการให้บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ กรรมการเข้า – ออก เพิ่มทุน แก้ไขอำนาจกรรมการย้ายที่ตั้งสำนักงาน เพิ่มทุนจดทะเบียน ควบบริษัท เลิกห้าง เลิกบริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
   
 
รับจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
รับจดทะเบียนเลิกกิจการ ร้านค้า คณะบุคคล มูลนิธิ สมาคม ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
ให้คำปรึกษาและวางแผนการจดทะเบียนเลิกกิจการ
ให้คำปรึกษาและจดทะเบียนเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงาน ขยายโรงงาน และจดกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
จดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
 
   
  ให้คำปรึกษาและจัดทำ WORK PERMIT  
 

ทางสำนักงานให้บริการการยื่นคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (work permit ) เปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่าเ พื่อขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ในประเทศไทยโดยไม่ต้องออกนอกประเทศ ต่อวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ที่มีหนังสืออนุญาตแล้ว และต่อหนังสืออนุญาตเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ

 
   
  บริการอื่น ๆ  
 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขออนุญาตต่างๆเช่นขออนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่ ขออนุญาตเปิดร้านจำหน่ายอาหาร ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ รับมอบอำนาจจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเพื่อ แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบเจ้าหน้าที่สรรพากรตามหนังสือเชิญพบ พบเจ้าหน้าที่ประกันสังคมชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน

 
     
  อัตรค่าบริการจดทะเบียน  
 
บริษัทจำกัด
2,500.-
บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2,000.-
บาท
ร้านค้ารวมค่าธรรมเนียม
2,000.-
บาท
ทำบัตรผู้ส่งออก
5,000.-
บาท
จดทะเบียนสิทธิบัตร เริ่มต้น
20,000.-
บาท
(ค่าบริการแล้วแต่ความยาก-ง่าย ของงาน)
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอละ
15,000.-
บาท
ขอเวอร์ค เพอมิท และต่อวีซ่า 1 ปี
25,000.-
บาท
 
     
   
     
 
     
     
     

Designed by nongnoy.net

     
 
Copyright @ 2011 lawseri.com All right reserved