สำนักงานกฎหมาย เอส อาร์ ทนายความ โดยทนายเสรี อินทอง ยินดีให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมาย หากท่านถูกละเมิดถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบุคคล นิติบุคคลหรือจากหน่วยงานของรัฐ รับร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแก่ บุคคลทั่วไป และนิติบุคคล หรือหากเกิดกรณีท่านถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา หรือท่านจำเป็นต้องใช้สิทธิทางกฎหมาย เช่นยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก แบ่งทรัพย์มรดก หรือปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวฟ้องหย่า เรียกค่าเลี้ยงดู ค่าอุปการะบุตร ทำพินัยกรรม เป็นต้น ทางสำนักงานมีผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์แก่ท่านและให้บริการรับฟ้องคดี แก้ฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ตลอดถึงชั้นอุทธรณ์และฏีกา

 
   
 
 
     
 

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย การค้า การลงทุน สัญญา งานทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การยื่นขอวีซ่า ใบอนุญาติทำงาน สำหรับคนต่างด้าว ที่ทำงานในประเทศไทย จดทะเบียนทางธุรกิจ

ยื่นฟ้อง และแก้คำฟ้องในคดี เกี่ยวกับการผิดสัญญา ต่างๆ เช่นสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ ฟ้องขับไล่ คดีเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับรถ คดี เกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ดินเกี่ยวกับครอบครัว- มรดก ฟ้องหย่า ฟ้องแบ่งทรัพย์มรดก สินสมรส ค่าเสียหาย ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
 
     
 
 
 
     
 

ให้บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า

ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจใหม่ อาจมีปัญหาว่าท่านจะจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือร้านค้าอย่างไหนจะเหมาะสมกับธุรกิจ สมควรจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ เมื่อลูกค้าจ้างก็จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง ต่อสำนักงานประกันสังคมหรือไม่อย่างไร แล้วจะต้องทำบัญชี และเสียภาษีกันอย่างไร ซึ่งมีบางท่านที่จดทะเบียนแล้วไม่เหมาะ กับธุรกิจของตนเอง ลองมาปรึกษาเราดูแล้วท่านจะไม่ต้องลองผิดลองถูก

 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
   
 
 
     
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
     
     

Designed by nongnoy.net

     
 
Copyright @ 2011 lawseri.com All right reserved