คลิกรูปขยายภาพ
     
   
 
       
 

สำนักงานกฎหมาย เอส อาร์ ทนายความได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความตามประกาศของนายทะเบียนสภาทนายความฉบับที่ 2/2546 เป็นสำนักงานกฎหมายและธุรกิจ ก่อนหน้าเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2536 ประกอบกิจการรับจ้างทำบัญชี ปิดงบดุลให้แก่บุคคลทั่วไปเป็นหลัก รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ให้คำปรึกษาด้านภาษีวางระบบบัญชีและภาษี หลังจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานกฎหมายแล้วได้มีทีมกฎหมาย ที่มีประสบการณ์เข้ามาร่วมงานดังนั้นสำนักงานจึงประกอบกิจการทางด้านกฎหมาย และบัญชีคู่กันมาตลอดถึงปัจจุบันและยังได้ให้บริการด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น เช่นรับว่าความคดีภาษีอากร คดีทรัพย์สินทางปัญญา ชั้นบังคับคดี เร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ ดูแลการขายทรัพย์สินทอดตลาด รวมทั้งรับมอบอำนาจซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด และสืบและติดตามบุคคลตามหมายจับติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับมอบอำนาจพบเจ้าหน้าที่เพื่อให้ถ้อยคำตามหนังสือเชิญพบ หรือตามหมายเรียก

 
     
     
     
     
 
 
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     

Designed by nongnoy.net

     
 
Copyright @ 2011 lawseri.com All right reserved